Comunicate de presă

Comitetul național pentru combaterea TFU a analizat situația la zi din domeniu

 Comitetul național pentru combaterea TFU a analizat situația la zi din domeniu
5 aprilie, Chișinău – Comitetul naţional pentru combaterea Traficului de Fiinţe Umane (TFU), prezidat de ministrul Afacerilor externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovschi, a discutat procesul de implementare a Sistemului naţional de referire (SNR), compensația financiară acordată de stat victimelor infracțiunilor TFU, proiectul de lege privind modificarea și completarea Codului Penal, etc.

Potrivit ministrului Tudor Ulianovschi, pe parcursul primelor luni ale anului curent, autoritățile centrale au întreprins un șir de măsuri în direcția respectivă, fiind adoptat un set de acte legislative și normative, care au drept scop îmbunătățirea situației la compartimentul respectiv, realizarea obiectivelor asumate atât pe plan intern, cât și extern. În context, președintele Comitetului a evidențiat aprobarea de către Guvern a Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a TFU pentru anii 2018-2023 și a Planului de acțiuni 2018-2020 în vederea realizării Strategiei, adoptarea de către Parlament a  modificărilor și completărilor la Legea privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, etc.  

”Unele obiective ale Strategiei și activități din Planul de acțiuni, la moment, nu au acoperire financiară în bugetul de stat, însă rezultatele acestora prezintă o importanță majoră pentru domeniu și urmează a fi realizate în conformitate cu recomandările internaționale adresate ţării noastre în acest domeniu. Prin urmare, încurajez membrii Comitetului național şi instituțiile de resort să realizeze acțiunile incluse în Planul de acțiuni 2018-2020 și în următorii ani să planifice treptat în bugetul de stat resursele necesare în acest scop”, a punctat ministrul Ulianovschi.   

În cadrul reuniunii Ecaterina Berejan, a prezentat Raportul naţional în domeniul prevenirii şi combaterii TFU pentru anul 2017, care a însumat cele mai importante realizări în domeniu, precum și problemele existente la compartimentul respectiv. În context, șeful Secretariatului permanent al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane, a indicat că pe parcursul anului trecut au fost identificate 201 cazuri de TFU între adulți și 48 cazuri între minori, toate persoanele beneficiind de asistența necesară. Documentul respectiv urmează a fi publicat pe site-ul www.antitrafic.gov.md.

Ministrul Afacerilor Interne Alexandru Jizdan a menționat că instituția examinează posibilitatea utilizării cabinetelor psihologice din comisariatele de poliție, specializate în acordarea asistenței victimelor violenței în familie, și pentru acordarea suportului necesar victimelor TFU.

Membrii Comitetului au mai examinat şi aprobat Regulamentul privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului naţional pentru selectarea candidaţilor în vederea suplinirii poziţiei de membru al Grupului de experţi privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane (GRETA), nota informativă cu privire la implementarea Sistemului naţional de referire (SNR) în 2017 și viziunea nouă în vederea consolidării SNR, statutul Centrului de asistență și protecție, etc.

La eveniment au participat reprezentanţii societăţii civile, misiunilor diplomatice acreditate în republica Moldova, care au completat agenda de lucru a comunităţii anti-trafic pentru perioada imediat următoare.
FOTO AICI.