Comunicate de presă

Guvernul a aprobat Strategia de prevenire și combatere a traficului de ființe umane

Guvernul a aprobat Strategia de prevenire și combatere a traficului de ființe umane
21 martie, Chișinău – Guvernul Republicii Moldova a aprobat în ședința de astăzi Strategia naţională de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane pentru anii 2018-2023, care include principalele obiective și măsuri de combatere a fenomenului pentru următorii cinci ani.

Prezentând documentul, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovschi, a menționat că Strategia a fost elaborată în baza unui studiu amplu și include măsuri de prevenire a fenomenului, de protecție socială și asistență a victimelor, de urmărire penală și judecare a cauzelor. Ministrul a mai specificat că documentul dezvoltata cooperarea internațională în domeniu, va fi îmbunătăţit cadrul legal național, consolidate capacităţile resurselor umane și asigurat managementul informaţional.

Strategia reprezintă primul document de politici publice elaborat până în prezent, care înglobează atât Planul de acţiuni, cât şi principiile în baza cărora a fost elaborată Strategia Sistemului Naţional de Referire, armonizând aceste prevederi ca răspuns la provocările din domeniu. Strategia reprezintă primul document, care cuprinde o analiză în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de ființe umane pe ultimii 10 ani, în baza căreia au fost identificate problemele, obiectivele, impacturile şi rezultatele aşteptate pentru următorii ani.
 
Strategia va fi implementată în două etape. Primul plan de acțiuni, pentru anii 2018-2020, include 104 de activități, inclusiv instruirea polițiștilor de frontieră și a altor reprezentanți ai forțelor de ordine privind reacționarea eficientă la cazurile de trafic de ființe umane, ajustarea bazei de date privind evidența cauzelor penale pornite pe acest tip de infracțiune și includerea în curricula pentru ciclul gimnazial a informațiilor despre traficul de ființe umane.
 
De asemenea, va fi asigurată în continuare funcționarea eficientă a centrelor și serviciilor de plasament pentru victimele traficului, a serviciilor de informare și consiliere și de orientare și formare profesională.