Comunicate de presă

Secretarul de Stat Tatiana Molcean a participat la masa-rotundă privind implementarea Convenţiei Lanzarote în Republica Moldova: provocări şi bune practici

Secretarul de Stat Tatiana Molcean a participat la masa-rotundă privind implementarea Convenţiei Lanzarote în Republica Moldova: provocări şi bune practici
La 20 februarie 2018, Secretarul de Stat al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tatiana Molcean, a participat cu un cuvânt de salut în cadrul mesei-rotunde dedicate implementării Convenţiei Consiliului Europei privind protecţia copiilor împotriva exploatării şi abuzurilor sexuale (Convenţia Lanzarote) în Republica Moldova: provocări şi bune practici.

În intervenţia sa, Tatiana Molcean a evidenţiat rolul abordării multi-dimensionale a abuzului asupra copiilor, cu implicarea tuturor părţilor vizate, o atenție deosebită acordând aplicării în practică a mecanismului de considerare a voinței copilului la toate nivelurile: guvernamental, local, familie, școală, sistemul judiciar.

De asemenea, a fost subliniată adoptarea de către Guvernul Republicii Moldova a Planului de acțiuni privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților (2017-2020), Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului (PNADO III 2018-2022); susţinerea de către delegaţia RM la Geneva a Raportului naţional periodic privind implementarea Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului; precum şi importanţa domeniilor de cooperare în baza Planului de Acţiuni al Consiliului Europei pentru Republica Moldova (2017-2020), în special protecția instituțională și legală a copiilor.

Totodată, Secretarul de Stat al MAEIE a reiterat importanţa continuării cooperării cu partenerii internaţionali, în vederea discutării provocărilor cu care se confruntă societăţile noastre și identificării celor mai bune soluții la problemele actuale, în avantajul copiilor.