Comunicate de presă

Participarea Secretarului de stat Daniela Morari la sesiunea de deschidere a consultărilor publice privind revizuirea PNAAA

Participarea Secretarului de stat Daniela Morari la sesiunea de deschidere a consultărilor publice privind revizuirea PNAAA
La 30 ianuarie 2018, Secretarul de Stat Daniela Morari a deschis consultările publice pentru revizuirea Planului naţional de acţiuni de implementare a Acordului de Asociere pentru anii 2018-2019 (PNAAA), organizate de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

Exerciţiul de revizuire a PNAAA urmăreşte obiectivul de a racorda acţiunile naţionale de implementare a angajamentelor Republicii Moldova la priorităţile Agendei de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2018-2019. La fel, urmează a fi actualizat PNAAA prin prisma reformei administraţiei publice centrale.

Secretarul de Stat a accentuat importanţa asigurării reflectării opiniei tuturor părţilor interesate, precum şi încurajând societatea civilă să se implice activ în susţinerea eforturilor autorităţilor naţionale în avansarea obiectivului de integrare europeană a Republicii Moldova.