Comunicate de presă

Participarea secretarului de stat Daniela Morari în cadrul mesei rotunde privind sporirea capacităţilor RM în domeniul PSAC

Participarea secretarului de stat Daniela Morari în cadrul mesei rotunde privind sporirea capacităţilor RM în domeniul PSAC

La 11 decembrie 2017, secretarul de stat Daniela Morari a participat în cadrul unei mese rotunde cu tematica “Sporirea capacităţilor Republicii Moldova de a contribui la misiunile civile ale UE pe dimensiunea de Politică de Securitate şi Apărare Comună” (PSAC), organizată de către Centrul de Informare NATO de la Chişinău şi proiectul HiQSTEP „Consolidarea cooperării inter-instituţionale şi a mecanismelor de comunicare privind aspecte legate de PSAC a UE. Studii de caz: Georgia şi Republica Moldova”. La masa rotundă s-au reunit reprezentanţi ai instituţiilor naţionale relevante, precum şi din partea ambasadelor ţărilor UE acreditate la Chişinău.

În debutul evenimentului, secretarul de stat  a remarcat interesul Republicii Moldova pentru dezvoltarea cooperării cu UE pe dimensiunea politicii externe şi de securitate, inclusiv participarea în cadrul misiunilor Uniunii Europene de gestionare a crizelor, precum şi în domeniul contracarării ameninţărilor hibride şi consolidării rezilienţei statului. De asemenea, Daniela Morari a accentuat importanţa organizării unor astfel de evenimente pentru consolidarea capacităţilor instituţionale ale Republicii Moldova, dar şi pentru menţinerea unui dialog continuu cu partenerii externi privind eventuale domenii de asistenţă.

De asemenea, în cadrul evenimentului liderul echipei HIQSTEP, George Niculescu, a prezentat rezultatele studiului elaborat, inclusiv un şir de recomandări întru îmbunătăţirea cooperării inter-instituţionale, comunicării strategice şi consolidării cadrului legal în domeniul securităţii şi apărării.