Comunicate de presă

Alocuţiunea ministrului Andrei Galbur la cea de-a 24-a reuniune a Consiliului miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la OSCE

 Alocuţiunea ministrului Andrei Galbur la cea de-a 24-a reuniune a Consiliului miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la OSCE

*Originalul a fost rostit în limba engleză

ALOCUȚIUNEA
E.S. dlui Andrei Galbur, viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe
și integrării europene al Republicii Moldova, la cea de-a 24-a reuniune a Consiliului miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la OSCE
(Viena, 7 decembrie 2017)


Domnule Președinte,
Excelențe,
Doamnelor și domnilor,

Aș dori să mă alătur colegilor care au vorbit mai devreme și să aduc în special mulțumiri președinției austriece a OSCE, personal Ministrului Sebastian Kurz, pentru găzduirea reuniunii Consiliului de Miniștri aici la Viena.

Domnule Președinte,

Securitatea europeană continuă să se confrunte cu un număr semnificativ de provocări - încălcarea continuă a Actului final de la Helsinki și a principiilor dreptului internațional, conflictele nesoluționate, impasul regimului de control al armamentelor convenționale, campaniile de dezinformare și multe altele. Factorii de instabilitate evoluează în timp ce normele devin mai fragile. Această tendință ar trebui inversată și singura modalitate este implementarea angajamentelor asumate în paralel cu continuarea unui dialog sincer și orientat spre rezultate. În context, salutăm discuțiile purtate în cadrul Dialogului Structurat. Acest efort ar trebui continuat, concentrându-se pe probleme de bază, precum provocările la adresa securității europene bazate pe reguli. De asemenea, ar trebui să abordeze în continuare întreaga gamă de probleme politico-militare care ar putea contribui la revigorarea regimului de control al armelor convenționale și la impulsionarea procesului de modernizare a documentului de la Viena. Moldova va sprijini aceste eforturi.

Stimați colegi,
Conflictul din Ucraina a răpit un număr considerabil de vieți omenești, atât în rândul militarilor, cât și cel al persoanelor civile. Susținem pe deplin eforturile diplomatice care vizează soluționarea politică a crizei, în baza respectării suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei în cadrul frontierelor sale internațional recunoscute.
 
În ceea ce privește soluționarea conflictului transnistrean, aș dori să menționiez evoluțiile pozitive înregistrate urmare a înțelegerilor dintre Chișinău și Tiraspol pe marginea chestiunilor nerezolvate de mai mulți ani - situația școlilor cu cu predare în baza grafiei latine, prelucrarea terenurilor agricole, apostilarea diplomelor, telecomunicațiile, deschiderea podului de la Gura-Bîcului. În cadrul rundei de negocieri în formatul ”5+2” care a avut loc la Viena acum câteva zile a fost salutat acest progres și stabilite anumite obiective pentru anul 2018. Bineînțeles, naivitatea și satisfacția de sine nu își au locul în nici un proces de soluționare a conflictelor, în care înțelegerile convenite uneori nu sunt realizate. Prin urmare, țin să mulțumesc Președinției austriece și echipei OSCE pentru eforturile depuse. Vom continua să ne bazăm pe viitoarea Președinție italiană pentru a facilita implementarea practică a soluțiilor convenite, realiazarea celor noi, precum și pentru a avansa pe toate chestiunile de pe agenda de negocieri din cele trei ”coșuri”.
 
Soluțiile convenite la care am făcut referire mai devreme - sunt importante în primul rând pentru populație și mediul de afaceri. Dar așteptăm ca acestea să aibă, de asemenea, un efect pozitiv asupra întregului proces de soluționare a conflictului. Prin rezolvarea treptată a problemelor existente, pregătim terenul pentru reglementarea politică a conflictului. O soluție definitivă și viabilă a conflictului poate fi bazată doar pe respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova în frontierele sale recunoscute pe plan internațional, așa cum este prevăzut în documentele relevante ale OSCE. În cadrul acestor parametri ar trebui să convenim asupra unui statut special pentru Transnistria, care va conferi regiunii competențe largi de autoguvernare în diferite domenii și va asigura participarea sa la procesul de adoptare a deciziilor la nivel național. Scopul autorităților moldovenești este de a continua lucrul asupra elaborării unei viziuni cuprinzătoare care să ghideze acțiunile și politicile noastre în procesul de reglementare transnistreană.
 
Domnule președinte,
 
Republica Moldova rămâne profund îngrijorată de prezența militară străină pe teritoriul său. Reiterăm cu fermitate demersul nostru privind retragerea completă a forțelor militare ruse de pe teritoriul țării noastre în conformitate cu angajamentele internaționale și prevederile Constituției Republicii Moldova.
Noi, de asemenea, considerăm necesară transformarea actualei operațiuni de menținere a păcii de pe Nistru într-o misiune civilă cu mandat internațional, care ar fi una de întărire a încrederii și facilitare a contactelor, decât un factor de separare.
 
Domnule președinte,
 
Sprijinim cu fermitate și cooperăm eficient pe diferite chestiuni cu instituțiile autonome ale OSCE - Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), Reprezentantul pentru libertatea mass-media (RFOM) și Înaltul Comisar pentru Minoritățile Naționale (HCNM). Unul dintre dosarele importante în acest sens este funcționarea autonomiei găgăuze. Autoritățile centrale, în special Parlamentul Republicii Moldova, întreține un dialog permanent cu Adunarea Populară a Găgăuziei pe chestiuni privind armonizarea legislației care să asigure buna funcționare a autonomiei. În acest sens, au fost deja întreprinși pași concreți și alții urmează să fie făcuți. Guvernul, la rândul său, va continua să susțină dezvoltarea economică și modernizarea Găgăuziei.
 
În încheiere, permiteți-mi să mulțumesc încă o dată președinției austriece pentru eforturile depuse în 2017. Aș dori să adresez cele mai frumoase urări de succes viitoarei președinții italiene a OSCE în anul 2018.
 
Mulțumesc.