Comunicate de presă

Consultări politice interministeriale moldo-elveţiene

Consultări politice interministeriale moldo-elveţiene
La 25 octombrie 2017, la Chişinău, s-a desfăşurat o rundă de consultări interministeriale moldo-elveţiene, partea moldoveană fiind reprezentată de către viceministrul afacerilor externe şi integrării europene, Lilian Darii, iar cea elveţiană de către şeful Diviziunii Europa, Asia Centrală, Consiliul Europei şi OSCE din cadrul Departamentului Federal al Afacerilor Externe al Confederaţiei Elveţiene, ambasadorul Nicolas Brühl.
 
Agenda discuţiilor a cuprins aspecte privind dinamica relaţiilor moldo-elveţiene, cooperarea în cadrul organizaţiilor internaţionale, securitatea regională.

În cursul discuţiilor, cei doi oficiali au trecut în revistă ultimele evoluţii ale dialogului bilateral, inclusiv cooperarea sectorială şi asistenţa tehnică şi financiară oferită de Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare (SDC).

Viceministrul Darii a apreciat înalt sprijinul Elveţiei în realizarea unor proiecte concrete în domenii prioritare pentru Republica Moldova, precum: sănătatea, aprovizionarea cu apă potabilă, migraţie şi dezvoltare. Totodată, şeful delegaţiei moldovene a ţinut să reitereze hotărârea fermă a guvernului Moldovei în implementarea agendei de reforme care decurge din Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană, exprimând mulţumiri autorităţilor elveţiene pentru sprijinul oferit în acest sens.

De asemenea, părţile au salutat reluarea activităţii Comisiei interguvernamentale moldo-elveţiene pentru colaborare comercial-economică şi desfăşurarea la Berna, pe 30 noiembrie 2017, a celei de-a VI-a reuniuni a Comisiei mixte.

Ambasadorul Nicolas Brühl a remarcat progresul înregistrat în evoluţia relaţiilor dintre cele două ţări, confirmând disponibilitatea autorităţilor elveţiene de a susţine în continuare Republica Moldova în realizarea reformelor structurale şi atingerea obiectivelor stabilite, conform agendei sale europene. Totodată, şeful delegaţiei elveţiene a reiterat disponibilitatea Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare şi Cooperare de a continua realizarea proiectelor de asistenţă.

Cu privire la cooperarea dintre cele două ţări în cadrul organizaţiilor internaţionale,  a fost evidenţiată interacţiunea eficientă dintre cele două state la ONU, OSCE, Consiliul Europei şi alte structuri internaţionale.

De asemenea, a fost efectuat un schimb de opinii cu privire la sfidările şi ameninţările la adresa securităţii regionale. Viceministrul Darii a menţionat eforturile depuse de autorităţile moldovene în vederea identificării în cadrul negocierilor în formatul „5+2” a unei soluţii cuprinzătoare şi durabile pentru problema transnistreană, în baza respectării suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova şi oferirii unui statut special pentru regiunea transnistreană.