Comunicate de presă

Mesaj al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene cu prilejul Zilei Națiunilor Unite

 Mesaj al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene cu prilejul Zilei Națiunilor Unite
Astăzi 24 octombrie, comunitatea internațională celebrează aniversarea a 72-a a creării Organizației Națiunilor Unite.

În cei 72 de ani de la fondarea sa, ONU promovează în permanență obiectivele fundamentale ale comunității mondiale consfințite în Carta ONU, precum menținerea păcii și securității, avansarea prosperității economice și drepturilor omului.

Republica Moldova participă şi contribuie activ la identificarea soluțiilor pentru problemele şi provocările globale cu care se confruntă comunitatea internațională pe parcursul a 25 de ani de la aderarea sa la ONU.

Autoritățile Republicii Moldova apreciază înalt asistenţa pentru dezvoltare oferită de Organizația Națiunilor Unite în diferite domenii şi conlucrează strâns din această perspectivă cu PNUD şi alte programe și agenții specializate ale ONU.

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene adresează felicitări tuturor colaboratorilor structurilor ONU, inclusiv celor acreditați în Republica Moldova cu această aniversare de referință.