Comunicate de presă

Memorandumul de Cooperare pentru Integrare Europeană a fost semnat astăzi între MAEIE şi societatea civilă

Astăzi, 30 mai 2007, a fost semnat Memorandumul de Cooperare pentru Integrare Europeană între Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi Organizaţiile Societăţii Civile din Republica Moldova.

Evenimentul dat este un impuls calitativ nou relaţiilor de cooperare între MAEIE şi societatea civilă, contribuind laconsolidarea acesteia în procesul implementării documentelor bilaterale între Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi respectiv a realizării obiectivului strategic al Republicii Moldova - integrarea europeană.

Documentul stabileşte un mecanism de colaborare calitativ nou, în special prin intermediul următoarelor mijloace şi metode:

  • Schimb de informaţie şi experienţă privind procesele care se desfăşoară la nivel naţional şi local atât în contextul implementării Planului de Acţiuni RM-UE, cât şi în vederea realizării politicii de integrare europeană a Republicii Moldova
  • Planificarea şi realizarea evenimentelor comune, cum sunt întrevederile la nivel de experţi, grupuri de lucru, conferinţe, mese rotunde, etc.
  • Promovarea instruirii prin organizarea seminarelor, cursurilor şi burselor de studii în domeniul integrării europene şi încurajarea participării experţilor şi reprezentanţilor ambelor părţi la seminarele şi cursurile internaţionale sau naţionale. 

Dl Andrei STRATAN, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a accentuat în debutul ceremoniei de semnare importanţa corelării eforturilor autorităţilor administraţiei publice şi societăţii civile în vederea realizării obiectivelor strategice de interes naţional. De asemenea, Andrei STRATAN, a apreciat înalt nivelul şi calitatea colaborării între Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene cu organizaţiile societăţii civile în ceea ce priveşte promovarea, monitorizarea şi evaluarea realizării prevederilor Planului de Acţiuni RM-UE, inclusiv prin acordarea sprijinului şi asistenţei necesare autorităţilor moldoveneşti.

Reprezentanţii societăţii civile de asemenea s-au arătat mulţumiţi de nivelul cooperării cu MAEIE. Totodată, dl Igor BOŢAN, Directorul Asociaţiei ADEPT a menţionat necesitatea extinderii acestei cooperări şi cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale care de multe ori reacţionează mai puţin activ la propunerile de cooperare din partea societăţii civile. De asemenea, Directorul Asociaţiei ADEPT a mai adăugat că Memorandumul este o formalizare a cooperării în domeniul integrării europene cu MAEIE, care a început activ în noiembrie 2005, prin intermediul consultărilor şi schimbului de opinii la nivel de experţi în procesul de realizare a obiectivelor Planului de Acţiuni RM-UE.

Memorandumul a fost semnat de 23 de organizaţii neguvernamentale, alianţe, reţele şi foruri şi este deschis spre semnare pentru toate organizaţiile societăţii civile din Republica Moldova care doresc să sprijine şi să asiste autorităţile moldoveneşti în procesul de realizare a obiectivului de integrare europeană. Textul Memorandului poate fi accesat pe pagina web a Ministerului.