Comunicate de presă

Viceprim-ministrul Andrei Stratan a primit copiile scrisorilor de acreditare din partea unor Ambasadori

La 15 mai, Viceprim-ministrul Andrei Stratan, Ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a primit copiile scrisorilor de acreditare din partea unor Ambasadori acreditaţi în Republica Moldova, folosind prilejul pentru a aborda subiecte ce ţin de contextul dezvoltării şi aprofundării relaţiilor bilaterale şi multilaterale în diverse domenii.

În cadrul discuţiilor cu E.S. dl Georg Zubler, Ambasadorul Confederaţiei Elveţiene în Republica Moldova, Şeful diplomaţiei moldoveneşti a subliniat importanţa aprofundării relaţiilor de strînsă cooperare cu Confederaţia Elveţiană, apreciind dialogul sincer atins între autorităţile moldoveneşti şi cele elveţiene în diverse domenii.

Ambasadorul Confederaţiei Elveţiene a ţinut să asigure partea moldovenească de sprijinul ţării sale acordat dezvoltării continue a relaţiile bilaterale cu Republica Moldova, exprimînd voinţa de a depune toate eforturile în înalta funcţie diplomatică pentru a contribui la realizarea diverselor iniţiative comune, contribuind la dinamizarea raporturilor bilaterale pe multiple planuri.

Şeful diplomaţiei moldoveneşti a conferit cu E.S. dl Kim en Dje, Ambasadorul Republicii Democrate Populare Coreene în Republica Moldova, apreciind relaţiile de prietenie existente între ambele popoare.

La rîndul său, Ambasadorul Kim en Dje a remarcat cooperarea eficientă între Republica Moldova şi Republica Democrată Populară Coreeană, menţionînd posibilitatea de a valorifica potenţialul economic şi comercial întru beneficiul ambelor state.

Caracterul ascendent al relaţiilor moldo-cipriote a fost abordat în timpul întrevederii cu E.S. dna Frances-Galatia Anitou Williams, Ambasadorul Republicii Cipru în Republica Moldova. Viceprim-ministrul Andrei Stratan a salutat intensificarea cooperării şi valorificarea de noi posibilităţi de colaborare în diverse domenii şi în special preluarea experienţei cipriote pe calea avansării şi atingerii obiectivului de integrare europeană.

La rîndul său Ambasadorul Ciprului în Republica Moldova a declarat poziţia fermă a autorităţilor cipriote de a susţine eforturile autorităţilor moldoveneşti în vederea consolidării raporturilor de cooperare atît la nivel bilateral, cît şi multilateral, prin sprijinirea deplină a aspiraţiilor Republicii Moldova de integrare europeană.

Viceprim-ministrul Andrei Stratan cu ocazia oferită de acreditarea noilor ambasadori în Republica Moldova a prezentat priorităţile politicii externe axate pe realizarea obiectivului de integrare europeană, a detaliat situaţia politică şi economică internă din ţară şi s-a referit la subiectul transnistrean.

Procedura de acreditare a Ambasadorilor Confederaţiei Elveţiene, Republicii Democrate Populare Coreea şi Republicii Cipru în Republica Moldova va avea loc la 16 mai 2007, înalţii responsabili diplomatici avînd posibilitatea de a înmîna scrisorile de acreditarea Preşedintelui Republicii Moldova, dlui Vladimir Voronin.

Serviciul de presă al MAEIE

15 mai 2007