Comunicate de presă

Valeriu Ostalep participă, la Salzburg, Austria, la Conferinţa de nivel înalt cu genericul „Migraţia – integrare şi viziuni pentru o politică europeană”

Astăzi, domnul Valeriu Ostalep, Viceministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene, participă în cadrul Conferinţei la nivel Înalt cu genericul „Migraţia – integrare şi viziuni pentru o politică europeană” care se desfăşoară la Salzburg, Austria. Evenimentul este organizat de Forumul European Alpbach în cooperare cu Oficiul Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţiune de la Viena. Conferinţa are drept scop definirea subiectului migraţiei în Europa sub toate aspectele sale. Evenimentul a fost inaugurat de domnul Erhard Busek, Preşedintele Forumului European Alpbach, Coordonatorul Special al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud Est.

Această reuniune, reprezintă o ocazie importantă pentru aprofundarea dialogului Republicii Moldova cu statele membre ale UE în vederea realizării acţiunilor prioritare de interes comun în domeniul reglementării fluxurilor migraţionale.

Autorităţile moldoveneşti acordă o atenţie deosebită consolidării sistemului naţional de gestionare a migraţiei, în conformitate cu experienţa şi bunele practici existente în Uniunea Europeană la acest capitol. Astfel, pînă în prezent au avut loc mai multe evoluţii în acest sens şi anume: a fost reorganizat Biroul Naţional Migraţiune în cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Economiei şi Comerţului, se implementează Programul Naţional de Acţiuni în domeniul Migraţiei şi Azilului, funcţionează o Comisie Guvernamentală specializată în domeniul migraţiei, care are drept scop stabilirea şi coordonarea politicilor la nivel naţional în domeniul gestionării migraţiei, crearea unui sistem integrat informaţional în domeniul migraţiei. 

Totodată, migraţia şi circulaţia persoanelor sunt subiecte cheie ale agendei Moldova-UE. Astfel, în curînd urmează a fi semnate Acordurile privind facilitarea eliberării vizelor şi Acordul privind readmisia persoanelor, care pe de o parte, facilitează călătoriile cetăţenilor moldoveni în spaţiul Uniunii Europene şi pe de altă parte, stabilesc un nou mecanism comun care va permite cooperarea între UE şi RM în prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale.

Mai mult ca atît, luînd în consideraţie importanţa reglementării şi evidenţei fluxurilor migraţionale în spaţiul european, autorităţile Republicii Moldova în comun cu Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, promovează lansarea unui proiect regional, scopul căruia va fi crearea unui mecanism operativ de schimb de date statiste şi informaţii în domeniul migraţiei la prima etapă între statele Europei de est şi de Sud-est, care ulterior ar fi conectat la mecanismele respective existente la nivelul Uniunii Europene.

În acest context, una dintre priorităţile Moldovei în timpul Preşedinţiei Procesului de Cooperare în Sud-estul Europei (SEECP) 2008-2009, va fi consolidarea cooperării în domeniul gestionării migraţiei şi libertatea circulaţiei.

În cadrul Conferinţei, Viceministrul de Externe, Valeriu Ostalep, a prezentat un discurs privind evoluţiile în domeniul politicilor de securitate şi migraţiune care s-au înregistrat în Republica Moldova începînd cu anul 2005, cînd a fost semnat Planul de Acţiuni RM-UE, şi care creează mecanisme pentru consolidarea sistemului naţional de gestionare a migraţiei şi oferă noi oportunităţi de cooperare în domeniul reglementării fluxurilor migraţionale şi prevenirii migraţiei ilegale dintre Republica Moldova şi statele membre ale Uniunii Europene.

De asemenea, domnul Ostalep a prezentat esenţa politicii migraţionale a Republicii Moldova, care se bazează în special pe reglementarea fluxurilor migraţionale cu statele Europene, consolidarea comunităţii moldovenilor peste hotare, crearea condiţiilor pentru returnarea şi reintegrarea cetăţenilor moldoveni în ţara, eficientizarea gestionării remitenţilor, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale în comun cu statele membre ale UE.

Serviciul de presă al MAEIE

14.05.2007