Comunicate de presă

Viceministrul Eugenia Kistruga a participat la cea de-a 117-a Sesiune a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei

În perioada 10-11 mai 2007, dna Eugenia Kistruga, Viceministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene, a participat la cea de-a 117-a Sesiune a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei.

În cadrul reuniunii informale din seara zilei de 10 mai, înalţii reprezentanţi ai statelor membre ale Consiliului Europei au examinat implementarea recomandărilor din Raportul Prim-ministrului luxemburghez, dl Jean-Claude Junker, cu privire la consolidarea cooperării între Consiliul Europei şi Uniunea Europeană. În acest context, dna Eugenia Kistruga, a menţionat că atît Consiliul Europei, cît şi Uniunea Europeană, îşi au rolul său în procesul construcţiei europene şi a exprimat convingerea că cele două Organizaţii vor reuşi să asigure o complementaritate eficientă a activităţilor lor. În special, Viceministrul moldovean a susţinut recomandările din Raportul dlui Junker referitoare la majorarea vizibilităţii Consiliului Europei, ameliorarea eficienţei Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), garantarea protecţiei drepturilor fundamentale ale omului pe întreg continentul european, intensificarea cooperării cu statele ce aspiră la integrarea europeană. De asemenea, dna Kistruga a invitat Consiliul Europei şi Uniunea Europeană să acţioneze în comun în domeniul reglementării „conflictelor îngheţate” din spaţiul european.

Reuniunea formală a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, din 11 mai 2007, a fost marcată de următoarele evenimente:

  • aderarea Republicii Muntenegru la Consiliul Europei;
  • semnarea Memorandumului de Acord între Consiliul Europei şi Uniunea Europeană, elaborat în baza recomandărilor Raportului Prim-ministrului Junker şi menit să instituţionalizeze parteneriatul constructiv dintre cele două organizaţii;
  • transmiterea Preşedinţiei Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei de la San-Marino către Serbia.

În cadrul reuniunii formale, Reprezentantul Republicii Moldova a scos în evidenţă problema „conflictelor îngheţate” şi a „găurilor negre” din Europa, unde drepturile omului sunt grav încălcate, iar democraţia şi securitatea sunt serios ameninţate. La acest subiect, dna Eugenia Kisturga a menţionat că Uniunea Europeană şi Consiliul Europei urmează să conlucreze în vederea reinstalării normelor democratice în aceste regiuni, cu respectarea integrităţii teritoriale, a suveranităţii şi independenţei statelor respective.

Dna Kistruga a mai regretat neexecutarea hotărîrii CEDO din 8 iulie 2004 în cauza „Ilaşcu şi alţii contra Republicii Moldova şi Federaţiei Ruse”, avînd în vedere că termenul detenţiei ilegale a lui Andrei Ivanţoc şi Tudor Petrov-Popa se apropie de sfîrşit.

Apreciind asistenţa acordată Republicii Moldova prin intermediul Programului Comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene, Viceministrul de externe moldovean a menţionat progresele înregistrate de către ţara noastră pe calea reformelor democratice. De asemenea, Reprezentantul Republicii Moldova a solicitat asistenţa statelor europene pentru încheierea procedurii de monitorizare a angajamentelor asumate de către ţara noastră în momentul aderării la Consiliul Europei.

La iniţiativa statelor GUAM, problema „conflictelor îngheţate” a fost reflectată în Comunicatul final al Sesiunii, prin care miniştrii au reiterat îngrijorarea vizavi de conflictele nesoluţionate de pe continentul european, exprimînd determinarea lor de a permite persoanelor vizate să beneficieze de toate drepturile fundamentale.

Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei este organul executiv al Organizaţiei, care întruneşte miniştrii afacerilor externe din statele membre ale Consiliului Europei. Începînd cu 11 mai 2007 aceştia sunt 47 la număr.

Serviciul de presă al MAEIE

14 mai 2007