Buget

Bugetul instituţional al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova pentru anul 2014

[16 kb]
Limitele de cheltuieli pe autorităţi publice finanţate de la bugetul de stat 2014

Executarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene pentru anul 2013

[50 kb]
Executarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene pe anul 2013

Bugetul instituţional al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova pentru anul 2013

[47 kb]
Limitele de cheltuieli pe autorităţi publice finanţate de la bugetul de stat 2013

Executarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene pentru anul 2012.

[55 kb]
Executarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene pentru anul 2012.

Bugetul instituţional al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova pentru anul 2012

[42.5 kb]
Limitele de cheltuieli pe autorităţi publice finanţate de la bugetul de stat 2012

Bugetul instituţional al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova pentru anul 2011

[45 kb]
Limitele de cheltuieli pe autorităţi publice finanţate de la bugetul de stat 2011

Bugetul instituţional al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova pentru anul 2010

[46 kb]
Limitele de cheltuieli pe autorităţi publice finanţate de la bugetul de stat 2010

Bugetul instituţional al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova pentru anul 2009

În conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 244-XVI  din  21.11.2008, publicată la 16.12.2008 în Monitorul Oficial Nr. 223-225 art. nr. 824, data intrării în vigoare 01.01.2009.

[118 Kb]
Anexa nr.7
[159 kb]
Legea Bugetului de stat pe anul 2009