Statele Unite Ale Americii

Relaţii diplomatice

Relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi Statele Unite ale Americii au fost stabilite 28 februarie 1992.

Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii – dl Nicolae Chirtoacă (din septembrie 2006)

Adresa: DC 20008 Washington, 2101 S Street N.W.
Tel.: (+1202) 667-11-30, (+1202) 667-11-31, (+1202) 667-11-37
Fax: (+1202) 667-12-04

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova – Dl Asif J. CHAUDHRY (din 24 septembrie 2008)

Adresa: Chişinău str. A. Mateevici, nr.103
Tel: (+373-22) 40-83-00
Fax: (+373-22) 23-30-44, (+373-22) 40-89-63

Principalele vizite bilaterale

La nivel de Şefi de State

 • ianuarie 1995 – vizita oficială în SUA a dlui Mircea Snegur, Preşedintele Republicii Moldova
 • aprilie 1999 – vizita dlui Petru Lucinschi, Preşedintele Republicii Moldova, cu ocazia participării la Summit-ulNATO
 • decembrie 2002 – vizita oficială în SUA a dlui Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova
 • septembrie 2003 – vizita la New-York a dlui Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova, cu ocazia participării la Sesiunea a 58-a a Adunării Generale ONU, în cadrul căreia a avut o întrevedere cu dl Colin Powel, Secretarul de Stat al SUA
 • septembrie 2005 – vizita la New-York a dlui Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova, cu ocazia participării la Sesiunea a 60-a a Adunării Generale ONU, în cadrul căreia a avut mai multe întrevederi bilaterale cu oficiali americani

La nivel de Şefi de Legislative

 • iunie 1999 – vizita în SUA a dlui Dumitru Diacov, Preşedintelui Parlamentului Republicii Moldova

La nivel de Şefi de Guverne

 • octombrie 2000 - vizita de lucru în SUA a dlui Dumitru Braghiş, Prim-ministrul Republicii Moldova

La nivel de Miniştri ai Afacerilor Externe

 • august 1998 – vizita de lucru în SUA a dlui Nicolae Tăbăcaru, Ministrul Afacerilor Externe
 • martie 2000 – vizita de lucru a dlui Nicolae Tăbăcaru, Ministrul Afacerilor Externe
 • iunie 2001 – vizita în SUA a dlui Nicolae Cernomaz, Ministrul Afacerilor Externe
 • noiembrie 2001 — vizita dlui Nicolae Dudău, Ministrul Afacerilor Externe
 • septembrie 2006 – vizita la New-York a dlui Andrei Stratan, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, cu ocazia participării la Sesiunea a 61-a a Adunării Generale ONU, în cadrul căreia a avut o întrevedere cu dl Nicholas Burns, Subsecretar de Stat al SUA pentru Afaceri Politice
 • septembrie 2008 – vizita la New-York a dlui Andrei Stratan, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, cu ocazia participării la Sesiunea a 63-a a Adunării Generale ONU, în cadrul căreia a avut întrevederi cu dl David Kramer, Asistent al Secretarului de Stat pentru Problemele Democraţiei, Drepturile Omului şi Muncii, şi dl David Merkel, Asistent adjunct al Secretarului de Stat pentru probleme euro-asiatice

Vizite ale oficialilor americani

 • ianuarie 1999 – vizita dlui R. Beecroft, Asistent adjunct al Secretarului de Stat pentru probleme politico-militare, cu ocazia participării la consultările politice bilaterale
 • februarie 1999 – vizita dlui W.Taylor, Coordonatorul asistenţei SUA pentru noile state independente
 • august 2000 – vizita dlui W. Taylor, Coordonatorul asistenţei SUA pentru noile state independente;
 • februarie 2002 – vizita dlui S. Pifer, Subsecretar adjunct de Stat
 • mai 2003 – vizita dlui S. Pifer, Subsecretar adjunct de Stat
 • iunie 2004 – vizita de lucru a Ambasadorului Carlos Pascual, Coordonatorul Asistentei SUA pentru Europa şi Eurasia
 • 26 iunie 2004 – vizita dlui Ronald Rumsfeld, Secretarul de Stat al Apărării al SUA
 • martie 2005 – vizita Generalului Charles F. Wald, Locţiitorul Comandantului Forţelor SUA în Europa
 • aprilie 2005 — vizita Ambasadorului Steven Mann, Negociatorul Special al Departamentului de Stat al SUA pentru conflictele din Eurasia;
 • octombrie 2005 – vizita dlui David J. Kramer Asistent Adjunct al Secretarului de Stat pentru Europa şi Eurasia
 • noiembrie 2005 - vizita dlui Thomas C. Adams, Coordonatorul Asistenţei SUA pentru Europa şi Eurasia
 • decembrie 2005 – vizita dnei Paula J. Dobriansky, Subsecretar de Stat al SUA pentru Democraţie şi Probleme Globale
 • ianuarie 2006 – vizita dlui David J. Kramer, Asistent adjunct al Secretarului de Stat pentru Europa şi Eurasia
 • februarie 2006 - vizita dlui David J. Kramer, Asistent adjunct al Secretarului de Stat pentru Europa şi Eurasia
 • februarie 2006 – vizita delegaţiei Corporaţiei americane Provocările Mileniului
 • decembrie 2006 – vizita dnei Maureen Harrington, Vicepreşedinte al Corporaţiei SUA Provocările Mileniului, în cadrul căreia a fost semnat Acordul de Subvenţionare a Obiectivului Strategic între Republica Moldova şi SUA
 • ianuarie 2007 — vizita dlui John Hewko, Vicepreşedinte al Corporaţiei SUA Provocările Mileniului
 • august 2007 – vizita dlui David Kramer, Asistent adjunct al Secretarului de Stat al SUA pentru problemele euro-asiatice
 • octombrie – 2007 vizita dlui David Kramer, Asistent adjunct al Secretarului de Stat al SUA pentru problemele euro-asiatice
 • aprilie 2008 – vizita dlui David Merkel, Asistent adjunct al Secretarului de Stat al SUA pentru problemele euro-asiatice
 • noiembrie 2008 – vizita dlui John Hewko, Vicepreşedinte al Corporaţiei SUA Provocările Mileniului, în cadrul căreia a fost semnat Memorandumul de înţelegere privind acordarea de către CPM pentru Republica Moldova a unui grant în valoare de 11, 9 milioane dolari.

Cadrul juridic bilateral

Raporturile bilaterale moldo-americane sunt reglementate prin 23 acorduri bilaterale în vigoare, 7 acorduri se află în proces de finalizare a procedurilor interne pentru punerea lor în aplicare.

Relaţii comercial-economice

În perioada ianuarie-aprilie 2009, exporturile Republicii Moldova în SUA au constituit 5,4 milioane dolari SUA, iar importurile s-au ridicat la 23, 3 milioane dolari SUA.

La 1 ianuarie 2009 în Republica Moldova erau înregistrate 222 de întreprinderi cu capital american, cele mai importante întreprinderi fiind „Cricova-Acorex”, „Lion-Gri”.

Soldul de investiţii la 1 ianuarie 2009 a constituit 773 milioane lei.

În septembrie 2006, la Chişinău s-a deschis Camera americană de Comerţ din Moldova.

Asistenţa tehnică

Republica Moldova beneficiază de asistenţa tehnică americană în concordanţă cu Freedom Support Act (Actul pentru Sprijinirea Libertăţii), aprobat de Congresul SUA, precum şi de ajutorul umanitar oferit de diferite structuri guvernamentale şi private. Volumul de asistenţă americană pentru realizarea în RM a proiectelor în domeniile importante pentru economia ţării, acordată începînd cu 1991, depăşeşte 500 mln de dolari şi constituie 50% din toata asistenta străină oferită Republicii Moldova. În cadrul proiectelor de asistenţă, Moldova a beneficiat de sprijinul SUA în dezvoltarea pieţii de desfacere, susţinerea businessului mic şi mijlociu, a fermierilor, facilitarea obţinerii creditelor, executarea legilor, prevenirea traficului de fiinţe umane, controlul vamal, ne-proliferarea armelor etc.

În octombrie 2005 Republica Moldova a fost invitată să participe la Etapa Preliminară a Programului SUA „Provocările Mileniului” (MCC), iar în decembrie 2006 a fost semnatAcordul de Subvenţionare a Obiectivului Strategic între Guvernul SUA şi Guvernul RM pentru Programul de Control al Corupţiei (Programul Preliminar de Ţară). Volumul asistenţei din partea Corporaţiei pentru anii 2008 şi 2009, prevăzut în Program, este de 24,7 milioane dolari SUA şi va fi realizat prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).

La finele anului 2006, Corporaţia Provocările Mileniului a invitat Republica Moldova să prezinte propunerea de ţară pentru finanţare deplină din fondurile Corporaţiei. Pe parcursul anilor 2007-2008, Guvernul Republicii Moldova în colaborare cu societatea civilă şi reprezentanţii sectorului privat au elaborat propunerea de ţară pentru asistenţă deplină, conform Acordului de Finanţare (Compact) în cadrul CPM, prezentată la 28 februarie 2008. Programul, potrivit Acordului, care ar putea fi semnat în anul 2009, conţine două proiecte: Tranziţia la o agricultură performantă şi Reabilitarea reţelei de drumuri.

La 18 noiembrie 2008, a fost semnat Memorandumul de Înţelegere privind acordarea de către CPM pentru Republica Moldova a unui grant în valoare de 11, 9 milioane dolari pentru finanţarea studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate, de proiectare şi alte studii necesare pentru definitivarea exactă a costurilor de implementare a proiectelor Tranziţia la o agricultură performantă şi Reabilitarea reţelei de drumuri. La 15 decembrie 2008, Consiliul de administraţie a MCC a reconfirmat eligibilitatea din fondurile CPM în anul fiscal 2009.

Parteneriatul Republicii Moldova cu Statul Carolina de Nord

În cadrul relaţiilor sale cu SUA, Republica Moldova a dezvoltat cu Statul Carolina de Nord un Parteneriat de Cooperare, care are drept scop facilitarea contactelor la nivel local în domeniile economic, cultural, ştiinţific, schimburi academice, ocrotirea sănătăţii, ajutor umanitar şi altele. Parteneriatul a fost lansat pe data de 22 aprilie 1999. Pînă în prezent, au avut loc patru Reuniuni ale Comitetului Bilateral de Cooperare Republica Moldova – Carolina de Nord.

Actualizat – august 2010