Regatul Ţărilor de Jos

Relaţii diplomatice

Relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi Regatul Ţărilor de Jos au fost stabilite la 10 iulie 1993.

Ambasadorl Republicii Moldova în Regatul Ţărilor de Jos cu reşedinţă la Bruxelles

Adresa: 1050, Bruxelles, Avenue Franklin Roosevelt, 57
Tel.: (+322) 626 00 80
Fax: (+322) 732 96 60

Ambasadorul Regatului Ţărilor de Jos în Republica Moldova cu reşedinţă la Kiev – dl Pieter Jan WOLTHERS (din 29 ianuarie 2010)

Adresa: 01901 Kiev, str. Kontraktova ploshcha, 7
Tel.: (+380 44) 490-82-00
Fax: (+380 44) 490-82-09

Principalele vizite bilaterale

La nivel de Şefi de State

  • mai 1997 – vizita în Regatul Ţărilor de Jos a dlui Petru Lucinschi, Preşedintele Republicii Moldova, cu ocazia participării la ceremoniile dedicate sărbătoririi aniversării a 50-a a planului Marshal
  • octombrie 2003 – vizita de lucru în Regatul Ţărilor de Jos a dlui Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova.

La nivel de Miniştri ai Afacerilor Externe

  • iulie 2000 – vizita în Republica Moldova a dlui Jozias van Aartsen, Ministrul Afacerilor Externe al Regatului Ţărilor de Jos
  • aprilie şi noiembrie 2003 – vizite în Moldova ale dlui Jaap De Hoop Scheffer, Ministrul Afacerilor Externe al Regatului Ţărilor de Jos
  • 1 iunie 2004 – vizita la Haga a dlui Andrei Stratan, Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova.

Cadrul juridic bilateral

Pînă în prezent, au fost semnate 22 de documente bilaterale.

Relaţii comercial-economice

În perioada ianuarie-aprilie 2009 (exceptînd activitatea comercială a agenţilor economici din raioanele de est), exportul de mărfuri realizat a înregistrat suma 1959, 9 mii dolari SUA, importul – 10207,9 mii dolari SUA.

Asistenţă

Regatul Ţărilor de Jos acorda suport Republicii Moldova prin intermediul Programului de cooperare economică cu Pieţele în Curs de Dezvoltare (PSOM) lansat în urma semnări la 5 octombrie 2005 a Memorandumului de înţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Tarilor de Jos cu privire la Programul de cooperare cu pieţele în curs de dezvoltare

Începînd cu 2007, Republica Moldova beneficiază de programele CBI (Centrul de Promovare a Importurilor din Ţările în Curs de Dezvoltare), care includ asistenţă tehnică, expertiză, organizarea expoziţiilor de producţie autohtona în Olanda şi alte acţiuni de promovare a imaginii.

Actualizat – august 2010