Republica Tadjikistan

Relaţii diplomatice

Relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi Republica Tadjikistan au fost stabilite la 20 ianuarie 1993

Principalele vizite bilaterale

La nivel de Şefi de State

  • 7-8 noiembrie 2002 – vizita oficială în Republica Tadjikistan a dlui Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova.

Cadrul juridic bilateral

Pînă în prezent, au fost semnate 15 documente interguvernamentale şi interdepartamentale, în stare de negociere se află 20 proiecte de documente.

Relaţii comercial-economice

În anul 2008 (exceptînd activitatea comercială a agenţilor economici din raioanele de est), volumul schimburilor comercial-economice între Republica Moldova şi Republica Tadjikistan a constituit 363,7 mii dolari SUA: export – 220, 5 mii dolari, import – 143, 2 mii dolari.