Republica Arabă Siriană

Relaţii diplomatice

Relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi Republica Arabă Siriană au fost stabilite la 20 mai 1993.

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia este acreditată prin cumul în Republica Arabă Siriană.

Adresa: 06700 Ankara, Kaptanpaşa soc., 49
Tel.: (+90312) 446-55-27
Fax: (+90312) 446-58-16

Ambasadorul Republicii Arabe Siriene în Republica Moldova cu reşedinţa la Bucureşti - Dl Walid ALI OTHMAN (din 24 septembrie 2008)

Adresa: 711141 B-dul Lascăr Catargiu nr. 50, sector 1, Bucureşti
Tel.: (+40-21)319.24.67, 319.24.69
Fax: (+40-21)312.95.54

Cadrul juridic bilateral

Pînă în prezent, au fost semnate 2 acorduri bilaterale.

Relaţii comercial-economice

Volumul comerţului exterior al Republicii Moldova cu Republica Arabă Siriană în perioada ianuarie – aprilie 2009 (exceptînd activitatea comercială a agenţilor economici din raioanele de est) a înregistrat suma de 2 mln. 743,7 mii USD: export –1 mln. 493, 8 mii dolari, import – 1 mln. 249, 9 mii dolari.

Actualizat – august 2010