Republica Slovacă

Relaţii diplomatice

Republica Federală Cehă şi Slovacă a recunoscut independenţa Republicii Moldova la 13 februarie 1992. Conform deciziei Parlamentului Republicii Federale Cehe şi Slovace din 25 noiembrie 1992, este adoptat actul constituţional privind separarea Republicii Federative în două state independente, măsură ce a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1993, odată cu proclamarea independenţei statale a Republicii Slovace. Republica Moldova a recunoscut independenţa Republicii Slovace la 1 ianuarie 1993.

Relaţiile diplomatice au fost stabilite la 16 februarie 1993

Ambasada Republicii Moldova la Viena este acreditată prin cumul pentru Republica Slovacă.

Ambasadorul Republicii Moldova în Republica Slovacă, cu reşedinţă la Viena

Adresa: 1030, Viena, str. Lowengasse, nr. 47/10
Tel.: (+431) 961 10 30 27
Fax: (+431) 961 10 30 34

Ambasadorul Republicii Slovace în Republica Moldova, cu reşedinţa la Bucureşti – Dna Dagmar REPČEKOVÁ (din 30 mai 2008).

Adresa: 020977 Bucureşti, str. Oţetari, nr. 3, sector 1
Tel.: (+4021) 300 61 00
Fax: (+4021) 300 61 01

Consul Onorific al Republicii Slovace în Republica Moldova (Chişinău) – dl Iurie Popovici.

Principalele vizite

La nivel de Şefi de State

 • 1 noiembrie 1995 – la New-York a avut loc întrevederea bilaterală a dlui Mircea Snegur, Preşedintele Republicii Moldova, cu dl Michal Kováč, Preşedintele Republicii Slovace
 • 13-16 septembrie 2005 – întrevederea bilaterală a dlui Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova, cu omologul său slovac dl Ivan Gasparovič (în cadrul reuniunii ONU a şefilor de state şi guverne, New-York)
 • 19 mai 2006 – întrevederea bilaterală a dlui Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova, cu Preşedintele slovac Ivan Gasparovič (în cadrul celui de-al XIII-lea Summit al şefilor de state din Europa Centrală, Varna)
 • 19-21 iunie 2007 – vizita oficială în Republica Moldova a dlui Ivan Gasparovič, Preşedintele Republicii Slovace.

La nivel de Şefi de Guverne

 • 22 martie 2007 – vizita oficială în Republica Slovacă a dlui Vasile Tarlev, Prim-ministrul Republicii Moldova.

La nivel de Miniştri ai Afacerilor Externe

 • 18 aprilie 1996 – vizita de lucru la Chişinău a dlui Jan Şestak, Secretar de Stat al MAE-ului slovac
 • 17 decembrie 1997 – la Bruxelles, dl Nicolae Tăbăcaru, Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, a avut o întrevedere cu dna Zdenka Kramplova, Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Slovace
 • 21 februarie 2000 – vizita oficială în Slovacia a dlui Nicolae Tăbăcaru, Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova
 • 24-25 noiembrie 2003 – vizita de lucru la Chişinău a dlui Eduard Kukan, Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Slovace
 • 4-5 februarie 2004 – vizita de lucru în Republica Slovacă a dlui Andrei Stratan, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 • 23 octombrie 2006 – vizita de lucru în Republica Slovacă a dlui Andrei Stratan, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 • 6-7 aprilie 2008 – vizita oficială în Republica Moldova a dlui Jan Kubiš, Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Slovace

Cadrul juridic bilateral

Pînă în prezent, au fost semnate 19 tratate bilaterale, 16 fiind în vigoare, 2 – expirate.

Relaţii comercial-economice

Volumul comerţului exterior (exceptînd activitatea comercială a agenţilor economici din raioanele de est) al Republicii Moldova cu Republica Slovacă în perioada ianuarie-martie 2009 a înregistrat suma de 3 mln. 866,8 mii dolari SUA: export – 880,1 mii USD, import – 2 mln. 986,7 mii USD.

Actualizat – august 2010