Republica Singapore

Republica Singapore

Relaţii diplomatice

Relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi Republica Singapore au fost stabilite la 15 ianuarie 1993.

Cooperarea socio-umanitară

Republica Singapore oferă anual cursuri de stagiere în cele mai variate domenii pentru funcţionarii publici din cadrul autorităţilor publice centrale ale Republicii Moldova.

Actualizat – iunie 2009