Regatul Suediei

Relaţii diplomatice

Relaţiile diplomatice dintre Republica Moldova şi Regatul Suediei au fost stabilite la12 iunie 1992.

Ambasada Republicii Moldova în Regatul Suediei

Adresa: 11432 Stockholm, str. Engelbrektsgatan, nr.10
Tel.: (+468) 411-40-64
Fax: (+468) 411-40-74

Ambasadorul Regatului Suediei în Republica Moldova cu reşedinţa la Bucureşti – Dna Ingrid TERSMAN (agreat)

Adresa: 011941 Bucureşti, str. pictor Ion Negulici, nr. 3
Tel.: (+4021) 233 91 89
Fax: (+4021) 233 91 88

Principalele vizite bilaterale

La nivel de Şefi de State

  • aprilie 2007 – vizita oficială la Stockholm a dlui Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova, în cadrul Globe Forum 2007

La nivel de Miniştri ai Afacerilor Externe

  • august 1995 – vizita de lucru la Stockholm a dlui Mihai Popov, Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova
  • octombrie 1997 – vizita la Chişinău a dlui Anders Bjurner, Subsecretat de Stat al Afacerilor Externe al Regatului Suediei
  • iunie 2006 – vizita la Stockholm a dlui Andrei Stratan, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
  • februarie 2008 – vizita oficială în Republica Moldova a dlui Carl Bildt, Ministrul Afacerilor Externe al Suediei.

Cadrul juridic bilateral

Pînă în prezent, au fost semnate 4 tratate bilaterale.

Relaţii comercial-economice

În perioada ianuarie-aprilie 2009 (exceptînd activitatea comercială a agenţilor economici din raioanele de est), exportul de mărfuri realizat a înregistrat suma 1386,2 mii dolari SUA, iar importul a însumat 5120, 3 mii dolari SUA.

Asistenţă tehnică

Pe parcursul anilor 1996-2004, prin intermediul ASDI/SIDA (Agenţia Suedeză de Dezvoltare Internaţională şi Cooperare), Guvernul Suediei a acordat asistenţă tehnică Republicii Moldova în valoare de 230 milioane coroane suedeze (~ 29 milioane dolari SUA), domeniile principale de asistenţă fiind: drepturile omului, democraţia şi buna guvernare, sectorul social (sănătatea publică şi educaţia), resursele naturale, agricultura, energia şi cadastrul, infrastructura, transportul, dezvoltarea sectorului privat. Asistenţa SIDA pentru anul 2006 s-a cifrat la 12 milioane dolari SUA.

Actuala Strategie de dezvoltare şi cooperare cu Republica Moldova pentru perioada 2007-2010 a fost adoptată de Guvernul Suediei la 8 martie 2007. Volumul asistenţei pentru Moldova constituie 100 milioane coroane suedeze (aproximativ 11 milioane euro).

Actualizat – august 2010