România

Relaţii diplomatice

Relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi România au fost stabilite la 29 august 1991.

Ambasada Republicii Moldova în România

Adresa: România, or. Bucureşti, str. Aleea Alexandru, nr. 40
Tel.: (+4021) 230 04 74
Fax: (+4021) 230 7790

Ambasador României în Republica Moldova - Dl Marius Gabriel LAZURCA (din 30 martie 2010)

Adresa: or.Chişinău, str. Bucureşti, nr. 66/1
Tel.: (+373 22) 21 18 13
Fax: (+373 22) 22 81 29

Principalele vizite bilaterale

La nivel de Şefi de State

 • 24 ianuarie 1992 - la Ungheni au avut loc primele convorbiri între dl MirceaSnegur, Preşedintele Republicii Moldova, şi dl Ion Iliescu, PreşedinteleRomâniei
 • mai 1992 - Preşedintele României, dl Ion Iliescu, a efectuat prima vizită înRepublica Moldova
 • anul 1993 – vizita în România a dlui Mircea Snegur, PreşedinteleRepublicii Moldova
 • iulie 1996 – vizita în Moldova a dlui Ion Iliescu,Preşedintele României
 • anul 1998 – întrevederi ale dlui Petru Lucinschi,Preşedintele Republicii Moldova, cu dl Emil Constantinescu, PreşedinteleRomâniei, cu ocazia Trilateralei România - Republica Moldova - Ucraina:
  • februarie – Galaţi
  • octombrie – Bucureşti
  • octombrie – Chişinău
 • 9 februarie 2001 – la Vaslui au avut locconvorbiri între dl Ion Iliescu, Preşedintele României, şi dl PetruLucinschi, Preşedintele Republicii Moldova
 • 29 aprilie – 1 mai 2001 – vizita oficială în România a dlui VladimirVoronin, Preşedintele Republicii Moldova
 • 1 august 2003 – întâlnirea între dl Vladimir Voronin,Preşedintele Republicii Moldova, cu dl Ion Iliescu, Preşedintele României,la Stînca-Costeşti
 • 12 noiembrie 2004 –vizita Preşedintelui RepubliciiMoldova la Suceava
 • 21 ianuarie 2005 –vizita oficială în RepublicaMoldova a dlui Traian Băsescu, Preşedintele României
 • 25 septembrie 2005 –vizita de lucru a dlui VladimirVoronin, Preşedintele Republicii Moldova, la Iaşi (întrevedere cuPreşedintele României, dl Traian Băsescu)
 • 10 decembrie 2005 –participarea Preşedintelui RepubliciiMoldova la deschiderea Festivalului Vinului Moldovenesc din Bucureşti
 • 16 ianuarie 2007 –vizita de lucru la Chişinău a dlui Traian Băsescu, Preşedintele României
 • 3 aprilie 2008 – vizita înRomânia a dlui Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova, învederea participării la reuniunea de la Bucureşti aConsiliului de Parteneriat Euro-Atlantic (EAPC)
 • 20 august 2008 –vizita la Chişinău a dluiTraian Băsescu, Preşedintele României.

La nivel de Şefi de Guverne

 • 19-20 august 1992 – prima vizită oficială în România a dlui Andrei Sangheli, Prim-ministrul Republicii Moldova
 • 20-21 februarie 1995 – vizita oficială în Republica Moldova a dlui Nicolae Văcăroiu, Prim-ministrul României. În timpul vizitei au avut loc întrevederi şi cu dl Petru Lucinschi, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, cu membri ai fracţiunilor parlamentare, în cadrul cărora s-au discutat probleme ce ţin de domeniul relaţiilor politice, inclusiv funcţionarea Comisiei inter-parlamentare moldo-române.
 • mai 1997 – vizita oficială la Bucureşti a dlui Ion Ciubuc, Prim-ministrul Republicii Moldova
 • 24-25 mai 1999 – vizita oficială la Chişinău a dlui Radu Vasile, Prim-ministrul României
 • 30-31 august 1999 – vizita oficială în România a dlui Ion Sturza, Prim-ministrul Republicii Moldova
 • 27 iulie 2001 – vizita oficială la Bucureşti a dlui Vasile Tarlev, Prim-ministrul Republicii Moldova
 • 16 noiembrie 2005 – vizita oficială la Bucureşti a dlui Vasile Tarlev, Prim-ministrul Republicii Moldova
 • 6 aprilie 2006 – participarea dlui Vasile Tarlev, Prim-ministrul Republicii Moldova, la reuniunea CEFTA de la Bucureşti, întrevedere cu dl Călin Popescu-Tăriceanu, Prim-ministrul României
 • 29 iunie 2007 – vizita oficială în Republica Moldova a dlui Călin Popescu-Tăriceanu, Prim-ministrul României
 • 23 octombrie 2008 – vizita de lucru în România a dnei Zinaida Greceanîi, Prim-ministrul Republicii Moldova, în cadrul căreia au avut loc întrevederi cu dnii Traian Băsescu, Preşedintele României, şi Călin Popescu-Tăriceanu, Prim-ministrul ţării gazdă. Totodată, Prim-ministrul RM a asistat, reprezentînd Preşedinţia Republicii Moldova la SEECP, la ceremonia de semnare a Cartei SEECP de către Prim-ministrul Muntenegrului, Milo Djucanovic.

La nivel de Miniştri ai Afacerilor Externe

 • februarie şioctombrie 1998 – vizite oficiale înRepublica Moldova a dlui Andrei Gabriel Pleşu, Ministrul AfacerilorExterne al României
 • 23-24 martie 2000 –vizita oficială în România a dluiNicolae Tăbăcaru, Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova
 • 28 aprilie 2000 –vizita la Chişinău a dluiPetre Roman, Ministru de Stat, Ministrul Afacerilor Externe al României
 • 9-10 ianuarie 2001 –vizita oficială în România a dluiNicolae Cernomaz, Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova
 • 1 aprilie 2003 –vizita de lucru la Chişinău a dluiMircea Geoană, Ministrul Afacerilor Externe al României
 • 9 septembrie 2005 –vizita de lucru la Iaşi a dlui AndreiStratan, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europeneal Republicii Moldova
 • 16-17 februarie 2006– vizita oficială în Moldova a dluiMihai Răzvan Ungureanu, Ministrul Afacerilor Externe al României
 • 13-14 aprilie 2006 –vizita de lucru la Chişinău a dlui MihaiRăzvan Ungureanu, Ministrul Afacerilor Externe al României
 • 20 octombrie 2006 –vizita de lucru la Bucureşti a dlui Andrei Stratan, Viceprim-ministru,Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 • 14 Februarie 2008 – dl Andrei Stratan, Viceprim-ministru,Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova,a avut o întrevedere cu dl Adrian Cioroianu, Ministrul Afacerilor Externeal României
 • 6 Mai 2008 – la Strasbourg, dl AndreiStratan, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi IntegrăriiEuropene, a avut o întrevedere cu dna Răduţa Dana Matache, Secretar deStat al Ministerului Afacerilor Externe al României, în contextulparticipării la lucrările celei de-a 118-a Sesiuni a Comitetului de Miniştrial Consiliului Europei
 • 7 iulie 2008 –vizita oficială la Chişinău a dlui Lazăr Comănescu, Ministrul AfacerilorExterne al României
 • 27-28 noiembrie 2008– participarea dlui Lazăr Comănescu, MinistrulAfacerilor Externe al României, la lucrările Summitului ICE de la Chişinău
 • 22ianuarie 2009 – vizita de lucru la Chişinău a dluiCristian Diaconescu, Ministrul Afacerilor Externe al României.

Cadrul juridic bilateral

Tratate în cele mai diverse domenii semnate pînă în prezent – 108.

Acorduri aflate în proces de negociere – 9

Relaţii comercial-economice

Volumul comerţului exterior (exceptînd activitatea comercială a agenţilor economici din raioanele de est) al Republicii Moldova cu România în perioada ianuarie-martie 2009 a înregistrat suma de 111 mln. 419,1 mii dolari SUA: export - 57 mln. 345, 5 mii USD, import – 54 mln. 073,6 mii USD.

Reuniunile Comisiei mixte interguvernamentale moldo-române

Şedinţa I a Comisiei mixte a avut loc la 8 noiembrie 2004 la Chişinău.

Şedinţa II a Comisiei mixte a avut loc la 1 noiembrie 2005 la Bucureşti.

Şedinţa III-a a Comisiei mixte a avut loc la 2 noiembrie 2006 la Chişinău.

Şedinţa IV-a a Comisiei mixte a avut loc la 23 octombrie 2008 la Bucureşti.

Actualizat – august 2010