Republica Ungară

Relaţii diplomatice

Relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi Republica Ungară au fost stabilite la 16.01.1992.

Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Ungară.

Adresa: 1024 Budapesta, str. Ady Endre, nr.16
Tel.: (+361) 336 34 50 / 336 34 53
Fax: (+361) 209 11 95

Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Ungare în Republica Moldova - Dl György VARGA (din 30 mai 2008).

Adresa: Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, nr.131
Tel.: (+373 22) 22 34 04 / 22 77 86
Fax: (+373 22) 22 45 86

Principalele vizite bilaterale

La nivel de Şefi de State

 • 18-20 aprilie 1995 – vizita oficială în Republica Ungară a dlui Mircea Snegur, Preşedintele Republicii Moldova
 • 27 octombrie 1997 – vizita oficială în Republica Moldova a dlui Arpad Göncz, Preşedintele Republicii Ungare
 • 22-21 februarie 2003 – vizita oficială în Republica Ungară a dlui Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova
 • 14-15 octombrie 2005 – dl Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova, a avut o întrevedere bilaterală cu dl Laszlo Solyom, Preşedintele Republicii Ungare, în cadrul celui de-al XII-lea Summit al Şefilor de State din Europa Centrală (or. Zagreb, Croaţia)

La nivel de Şefi de Legislative

 • 23 iunie 1993 – vizita în Republica Moldova a unei delegaţii parlamentare maghiare, conduse de domnul Gyorgy Szabad, Preşedintele Adunării Naţionale a Republicii Ungare
 • 23-25 noiembrie 1993 – vizita de răspuns în Republica Ungară a unei delegaţii legislative moldoveneşti, conduse de Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova
 • 31 mai - 2 iunie 1996 – membrii grupului de prietenie moldo-ungar condus de dl Ersek Zsolt au efectuat o vizită de lucru în Republica Moldova
 • 7-9 iunie 1996 – vizita la Budapesta a dlui Petru Lucinschi, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, pentru participarea la lucrările Adunării interparlamentare a ţărilor europene. În cadrul vizitei a avut întrevederi de lucru separate cu omologi dintr-un şir de ţări europene.
 • 23-25 iulie 2000 – vizita oficială în Republica Ungară a dlui Dumitru Diacov, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova
 • 15-18 octombrie 2003 – vizita în Republica Moldova a dlui Laszlo Mandur, Vice-Preşedinte al Adunării Naţionale a Republicii Ungare
 • 19-21 octombrie 2005 – vizita oficială în Republica Ungară a dlui Marian Lupu, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova
 • 16 martie 2006 – vizita de lucru în Republica Ungară a dlui Marian Lupu, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova
 • 29-30 martie 2007 – vizita oficială în Republica Moldova a dnei Katalin Szili, Preşedintele Adunării Naţionale a Republicii Ungare
 • 28-30 aprilie 2008 – vizita oficială în Republica Ungară a dlui Marian Lupu, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova

La nivel de Şefi de Guverne

 • 3-4 iunie 1997 – vizita în Republica Ungară a dlui Ion Ciubuc, Prim-ministrul Republicii Moldova. În cadrul vizitei a avut o întrevedere cu dl Arpad Göncz, Preşedintele Republicii Ungare
 • 16 octombrie 2007 – vizita oficială în Republica Ungară a dlui Vasile Tarlev, Prim-ministrul Republicii Moldova
 • 28 noiembrie 2008 – vizita la Chişinău a dlui Ferenc Gyurcsany, Prim-ministrul Republicii Ungare, pentru participarea la lucrările Summit-ului Şefilor de Guvern ai statelor membre ale ICE. În cadrul vizitei a avut întrevederi cu dl Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova, şi cu dna Zinaida Greceanîi, Prim-ministrul Republicii Moldova.

La nivel de Miniştri ai Afacerilor Externe

 • 16 ianuarie 1992 – vizita în Republica Moldova a dlui Jeszenszky Geza, Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Ungare
 • decembrie 1992 — vizita în Republica Ungară a dlui Nicolae Ţîu, Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova
 • 27 aprilie 1993 – vizita în Republica Moldova a dlui Andras Kelemen, Secretar de stat pentru probleme politice la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Ungare
 • 2-4 noiembrie 1994 – vizita în Republica Moldova a dlui Istvan Szent-Ivanyi, Secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Ungare
 • 17-18 noiembrie 2005 – vizita oficială în Republica Ungară a dlui Andrei Stratan, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 • 24-25 aprilie 2007 – vizita oficială în Republica Moldova a dnei Kinga Göncz, Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Ungare
 • 27 noiembrie 2008 – vizita la Chişinău a dnei Kinga Göncz, Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Ungare, pentru participarea la Reuniunea Miniştrilor Afacerilor Externe ICE. În cadrul vizitei a avut o întrevedere cu dl Andrei Stratan, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova

Cadrul juridic bilateral

Pînă în prezent, între Republica Moldova şi Republica Ungară au fost semnate 54 tratate în cele mai diverse domenii, 37 sînt în vigoare, 6 au expirat, iar 11 urmează să intre în vigoare.

Relaţii comercial-economice

Volumul comerţului exterior (exceptînd activitatea comercială a agenţilor economici din raioanele de est) în perioada ianuarie – martie 2009: export – 4 mln. 62,6 mii USD, import – 11 mln. 92 mii USD.

Actualizat – august 2010