Regatul Spaniei

Relaţii diplomatice

Relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi Regatul Spaniei au fost stabilite la 31 ianuarie 1992.

Republica Moldova nu are actualmente Ambasadă acreditată în Spania.

Ambasadorul Regatului Spaniei în Republica Moldova cu sediul la Bucureşti - Dl Estanislao de GRANDES PASCUAL (din 29 ianuarie 2010)

Adresa: 011827 Bucureşti, str. Tirana, nr. 1, sector 1
Tel.: (+4021) 233 91 90
Fax: (+4021) 230 76 26

Principalele vizite bilaterale

La nivel de Miniştri ai Afacerilor Externe

  • 5-6 noiembrie 2006 – vizita de lucru în Spania a dlui Andrei Stratan, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene
  • 7-8 octombrie 2007 – vizita de lucru în Republica Moldova a dlui Miguel Angel Moratinos, Ministrul Afacerilor Externe şi Cooperării al Regatului Spaniei, Preşedinte în exerciţiu al OSCE.

Cadrul juridic bilateral

Pînă în prezent, au fost semnate 3 documente bilaterale.

Relaţii comercial-economice

În perioada ianuarie-aprilie 2009 (exceptînd activitatea comercială a agenţilor economici din raioanele de est), exportul de mărfuri realizat a înregistrat suma 476,1 mii dolari SUA, importul – 12188,7 mii dolari SUA.

Cooperare cultural-ştiinţifică

Cooperarea în domeniul educaţiei se realizează prin intermediul Institutului Cervantes şi Biroului Ataşat Învăţămînt al Ambasadei Spaniei la Bucureşti şi include: organizarea cursurilor de instruire pentru profesori din şcoli, licee şi instituţii de învăţămînt superior din Moldova, care se desfăşoară anual la Chişinău cu sprijinul Uniunii Latine şi a Fundaţiei Union Fenosa; donaţii de carte liceului teoretic „Miguel de Cervantes” şi catedrelor de limbă şi literatură spaniolă de la Universitatea de Stat din Moldova (USM) şi Universitatea Liberă Internaţională (ULIM); stagii de perfecţionare în Spania la Universitatea din Salamanca şi Granada pentru profesori din învăţămîntul preuniversitar şi superior cu suportul Companiei Union Fenosa.

Actualizat – iunie 2009