Republica Arabă Egipt

Relaţii diplomatice

Relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi Republica Arabă Egipt au fost stabilite 13 februarie 1992.

Ambasada Republicii Moldova în Republica Turcia este acreditată prin cumul în Republica Arabă Egipt.

Adresa: 06700 Ankara, Kaptanpaşa soc., 49
Tel.: (+90312) 446-55-27
Fax: (+90312) 446-58-16

Ambasadorul Republicii Arabe Egipt în Republica Moldova cu sediul la Bucureşti – dna SANAA ATALLAH (din 16 decembrie 2008)

Adresa: 010407 Bucureşti, bd. Dacia, nr. 67, sector 1
Tel.: (+4021) 211 09 38
Fax: (+4021) 210 03 37

Relaţii comercial-economice

Volumul comerţului exterior al Republicii Moldova cu Republica Arabă Egipt în perioada ianuarie – aprilie 2009 (exceptînd activitatea comercială a agenţilor economici din raioanele de est) a înregistrat suma de 2 mln 626,3 mii USD: export – 217,7 mii dolari, import – 2 mln. 408,6 mii dolari.

Cooperarea culturală

La 14 iulie 2006, în cadrul Universităţii de Stat din Moldova a fost deschis „Centrul de Cultură şi Limbă Arabă”, sponsorizat de Fondul Egiptean pentru Cooperarea Tehnică cu Comunitatea Statelor Independente, Statele Islamice Europene şi Noile State Independente. Acest Fond, creat în 1993, a organizat cursuri de perfecţionare pentru circa 840 specialişti din diferite domenii din Republica Moldova.

Actualizat – august 2010