Republica Federală Germania

Relaţii diplomatice

Relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi Republica Federală Germania au fost stabilite la 30 aprilie 1992.

Ambasada Republicii Moldova în Republica Federală Germania

Adresa: 10439 Berlin, Gotlandstrasse, 16
Tel.: (+4930) 446-529-70
Fax: (+4930) 446-529-72

Ambasadorul Republicii Federale Germania în Republica Moldova
– Dl Berthold JOHANNES (din 16 iunie 2010)

Adresa: 2012 Chişinău, str. M.Cebotari, 35 / Hotel Jolly Alon
Tel: (+373-22) 20-06-00
Fax: (+373-22) 23-45-22

Principalele vizite bilaterale

La nivel de Şefi de State

 • 1995 – vizita oficială în RFG a dlui Mircea Snegur, Preşedintele Republicii Moldova
 • 1997 – participarea delegaţiei oficiale în frunte cu dl Petru Lucinschi, Preşedintele Republicii Moldova, la “Prezentarea Republicii Moldova” la Frankfurt pe Main, RFG
 • 1998 – participarea dlui Petru Lucinschi, Preşedintele Republicii Moldova, la Conferinţa Internaţională Europa Forum (Berlin), RFG
 • 2000 – participarea dlui Petru Lucinschi, Preşedintele Republicii Moldova, la ceremonia de marcare a Zilei Naţionale a Republicii Moldova în cadrul EXPO 2000 la Hanovra, RFG
 • 2006 – vizita oficială în RFG a domnului Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova
 • 2008 – participarea delegaţiei conduse dl Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova, la cea de-a 44-a Conferinţă pentru Securitate de la München.

La nivel de Şefi de Legislative

 • 1997 – vizita în RFG a delegaţiei parlamentare condusă de dl Dumitru Diacov, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova
 • 1999 – participarea dlui Dumitru Diacov, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, la Conferinţa Preşedinţilor Parlamentelor statelor membre ale Consiliului Europei şi Grupului G8, consacrată aniversării a 50-a de la fondarea Parlamentului German
 • 2006 – vizita oficială la Chişinău a dlui Norbert Lammert, Preşedintele Parlamentului Republicii Federale Germania
 • 2007 – vizita oficială în Republica Federală Germania a dlui Marian Lupu, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova

La nivel de Şefi de Guverne

 • 2000 – participarea delegaţiei oficiale în frunte cu dl Dumitru Braghiş, Prim-ministrul Republicii Moldova, la ceremonia de deschidere a Expoziţiei Mondiale EXPO 2000 la Hanovra
 • 2000 – vizita de lucru la Berlin a dlui Dumitru Braghiş, Prim-ministrul Republicii Moldova, cu ocazia participării la Conferinţa Internaţională “Europa în secolul XXI”.

La nivel de Miniştri ai Afacerilor Externe

 • 1993 – vizita de lucru în Germania a dlui Nicolae Ţîu, Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova
 • 1997 – vizita de lucru în RFG a dlui Nicolae Tăbăcaru, Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova
 • 1999 – participarea dlui Nicolae Tăbăcaru, Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, la Conferinţa ministerială privind Pactul de Stabilitate pentru Sud-Estul Europei (Köln)
 • 2000 – vizita de lucru la Berlin a dlui Nicolae Tăbăcaru, Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova
 • 2002 – participarea dlui Nicolae Dudău, Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, la cea de-a 38-a Conferinţă Internaţională privind politica de securitate (München)
 • 2003 – vizita de lucru în RFG a dlui Nicolae Dudău, Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova
 • 2004 – vizita la Berlin a dlui Andrei Stratan, Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, cu ocazia participării la lucrările Conferinţei OSCE privind antisemitismul
 • – vizita de lucru la Berlin a dlui Andrei Stratan, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 • - participarea dl Andrei Stratan Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova, la Conferinţa internaţională pentru securitate de la München.

Cadrul juridic bilateral

În prezent, sunt în vigoare 50 de acorduri, protocoale adiţionale şi memorandumuri care reglementează practic toate domeniile de cooperare bilaterală.

Relaţii comercial-economice

În perioada ianuarie-aprilie 2009 (exceptînd activitatea comercială a agenţilor economici din raioanele de est), exportul de mărfuri realizat a înregistrat suma 22687, 8 mii dolari SUA, importul – 68600,3 mii dolari SUA.

Republica Federală Germania este unul dintre principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova, deţinând locul 5 după volumul comerţului exterior al ţării noastre. Printre cele mai mari întreprinderi germane prezente în Republica Moldova se numără „Sudzucker-Moldova", Mabanaft-Moldova, "Knauf", “Metro”, "Steilmann".

Asistenţa tehnică

Guvernul Germaniei acordă sprijin în cofinanţarea Proiectului II al Fondului de Investiţii Sociale din Moldova sub formă de credit în mărime de 1,6 mil. euro şi de grant în valoare de 3 mln. euro. Republica Federală Germania a stabilit următoarele priorităţi în domeniul cooperării bilaterale cu Republica Moldova: susţinerea unei dezvoltări economice durabile în vederea reducerii emigraţiei şi a sărăciei, promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi crearea noilor locuri de muncă, promovarea micro-creditelor. În prezent, aceste proiecte sunt implementate prin intermediul Societăţii Germane pentru Cooperarea Tehnică (GTZ) şi ProCredit Moldova.

Cooperarea socio-umanitară

La 1 martie 2006, în oraşul german Leipzig a fost inaugurat Institutul „Moldova”. Funcţionează cu succes Societatea Moldovenilor din Germania fondată în octombrie 2004 şi Societatea Culturală „Moldova”.

La 13 martie 2008, a fost lansat Programul german „Bursa Parlamentară Internaţională“, la care participă şi tineri din Republica Moldova. Scopul programului este promovarea şi întărirea relaţiilor Germaniei cu statele participante, oferind posibilitatea de a cunoaşte sistemul parlamentar al Germaniei, precum şi de a acumula cunoştinţe practice în domeniul activităţii parlamentare.

Actualizat – august 2010