Republica Populară Chineză

Relaţii diplomatice

Relaţiile diplomatice între Republica Moldova şi Republica Populară Chineză au fost stabilite la 30 ianuarie 1992.

Ambasada Republicii Moldova în Republica Populară Chineză

Adresa: 2-9-1, Ta Yuan Diplomatic Office Building, 100600, Beijing
Tel.: (+8610) 65 32 54 94
Fax: (+8610) 65 32 53 79

Ambasadorul Republicii Populare Chineze în Republica Moldova – Dl FANG Li (din 26 august 2010)

Adresa: or. Chişinău, str. M. Dosoftei, nr. 124
Tel.: (+373 22) 21 07 12
Fax: (+373 22) 29 59 60

Principalele vizite bilaterale

La nivel de Şefi de State

 • noiembrie 1992 – vizita în Republica Populară Chineză a dlui Mircea Snegur, Preşedintele Republicii Moldova
 • 7-12 iunie 2000 – vizita oficială în Republica Populară Chineză a dlui Petru Lucinschi, Preşedintele Republicii Moldova
 • 19-20 iulie 2001 – vizita de stat în Republica Moldova a lui Jiang Zemin, Preşedintele Republicii Populare Chineze
 • 23-26 februarie 2003 – vizita de stat în Republica Populară Chineză a dlui Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova
 • aprilie 2006 – vizita privată în Republica Populară Chineză a dlui Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova.

La nivel de Şefi de Legislative

 • 23-28 martie 1996 – vizita în Republica Populară Chineză a dlui Petru Lucinschi, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova
 • 25 august - 1 septembrie 2002 – vizita oficială în Republica Populară Chineză a dnei Eugenia Ostapciuc, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova
 • 20–22 mai 2006 – vizita oficială în Republica Moldova a dlui Wu Bangguo, Preşedintele Comitetului Permanent al Adunării Naţionale a Reprezentanţilor Populari din Întreaga Chină
 • 18-24 octombrie 2008 – vizita oficială în Republica Populară Chineză a dlui Marian Lupu, Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova.

La nivel de Şefi de Guverne

 • 20-24 noiembrie 2001 – vizita oficială în Republica Populară Chineză a dlui Vasile Tarlev, Prim-ministrul Republicii Moldova.

La nivel de Miniştri ai Afacerilor Externe

 • 4-6 aprilie 1995 – vizita în Republica Moldova a dlui Qian Qichen, Vice-premier al Consiliului de Stat, Ministrul Afacerilor Externe al RPC
 • 3-7 septembrie 1996 – vizita în republica Populară Chineză a dlui Mihai Popov, Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova
 • 11-14 octombrie 2006 – vizita oficială în Republica Populară Chineză a dlui Andrei Stratan, Viceprim-ministru, Ministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova
 • 23-24 noiembrie 2007 – vizita în Republica Moldova a dlui Hui Liangyu, Vicepremierul Consiliului de Stat al RPC.

Cadrul juridic bilateral

Actualmente, cadrul juridic bilateral include 44 acorduri în vigoare din următoarele domenii: colaborarea comercial-economică, protecţia reciprocă a investiţiilor, evitarea dublei impuneri pe impozitele pe venit şi pe capital, serviciile aeriene, domeniul consular, tineret, învăţământ, turism, medicină, cultură etc.

Cooperarea comercial-economică

Volumul comerţului exterior al Republicii Moldova cu Republica Populară Chineză în primele 4 luni ale anului 2009 (exceptînd activitatea comercială a agenţilor economici din raioanele de est) a înregistrat suma de circa 73627, 9 mii USD: export – 496, 4 mii dolari, import – 73131,5 mii dolari.

Asistenţă

În anii 2005-2008, au fost semnate zece acorduri de asistenţă tehnică între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Populare Chineze.

Actualizat – august 2010