Republica Azerbaidjan

Relaţii diplomatice

Relaţiile diplomatice dintre Republica Moldova şi Republica Azerbaidjan au fost stabilite la 28 mai 1992.

Ambasadorul Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan – dl Ion Robu

Adresa: 370073, Baku, prospectul Hussein Javid, sector 520, ed. 12
Tel.: (+99412) 510 15 38
Fax: (+99412) 403 52 91

Ambasador Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova – Dl Isfandiyar VAHABZADE (din 5 octombrie 2005)

Adresa: Chişinău, str. Kogălniceanu, nr 64
Tel.: 23 22 77
Fax: 22 75 58

Principalele vizite bilaterale

La nivel de Şefi de State

  • 27 noiembrie 1997 – vizita oficială în Republica Azerbaidjan a dlui Petru Lucinschi, Preşedintele Republicii Moldova
  • 26-27 octombrie 2004 – vizita oficială la Bacu a dlui Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova
  • 21 aprilie 2005 – vizita oficială în Republica Moldova a dlui Ilham Aliev, Preşedintele Republicii Azerbaidjan
  • 23-24 aprilie 2008 – vizita oficială la Baku a dlui Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova.

La nivel de Şefi de Guverne

  • 22-23 februarie 2007 – vizita oficială a dlui Vasile TARLEV, Prim-ministrul Republicii Moldova.

Cadrul juridic bilateral

Pînă în prezent, între Republica Moldova şi Republica Azerbaidjan au fost semnate 48 de tratate şi acorduri.

Relaţii comercial-economice

În anul 2008 (exceptînd activitatea comercială a agenţilor economici din raioanele de est), volumul schimburilor comercial-economice dintre Republica Moldova şi Republica Azerbaidjan a constituit 7466, 5 mii dolari SUA: export - 7128 mii dolari, import – 338, 5 mii dolari.

Actualizat – august 2010