Republica Armenia

Relaţii diplomatice

Relaţiile diplomatice dintre Republica Moldova şi Republica Armenia au fost stabilite la 27 iulie 1992

Reprezentare

Ambasadorul Republicii Armenia în Republica Moldova (cu reşedinţă la Kiev)

Cadrul juridic bilateral

Cadrul juridic bilateral cuprinde 4 acorduri, inclusiv: în domeniul evitării dublei impuneri şi prevenirii evaziunii fiscale; în domeniul efectuării traficului auto internaţional.

Relaţii comercial-economice

Volumul schimburilor comerciale între Republica Moldova şi Republica Armenia în anul 2010 a înregistrat suma de 2337,5 mii dol. SUA, dintre care exportul produselor moldoveneşti – 1396,1 mii dol. SUA, importul – 941,4 mii dol. SUA.

Actualizat – iunie 2011