Acreditarea jurnaliştilor străini

Procedura de acreditare a reprezentanţilor mass-media de peste hotare pe lîngă MAE al Republicii Moldova

Acreditarea reprezentanţilor mass-media de peste hotare se face în baza Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 359 din 02.06.95, publicată în Monitorul Oficial nr. 38-39 din 14.07.95.

Pentru a vizita Republica Moldova în calitate de reporter şi a obţine acreditarea pe lîngă Ministerul Afacerilor Externe, trebuie să fie expediată în adresa acestei instituţii pe număr de fax (+37322) 23-23-02 o solicitare de acreditare (nume, date de paşaport, durată) din partea conducerii instituţiei mass-media (ziar, agenţie) cu semnătură, număr de înregistrare şi ştampilă.

În cazul unui liber profesionist, se va prezenta o dovadă din partea asociaţiei naţionale de jurnalişti, confirmată de către o Ambasadă sau de către Ministerul Afacerilor Externe al ţării respective. După examinarea prealabilă a solicitării, Ambasada RM indicată de către solicitant va fi abilitată să perfecteze o viză de intrare în Republica Moldova.

La sosirea în Republica Moldova jurnaliştii străini sunt rugaţi să contacteze Direcţia mass-media a MAE.

adresa: Chişinău, str.31 August 1989, nr.80
tel.: (+37322) 57-82-54
tel/fax: (+37322) 23-23-02
e-mail: press@mfa.md

Procedura propriu-zis de acreditare va fi iniţiată de către solicitant prin prezentarea la MAE a documentelor expediate anterior prin fax, a legitimaţiei redacţionale şi a paşaportului, în termeni rezonabili după sosirea în Republica Moldova, şi va consta în îndeplinirea Fişei de acreditare a jurnalistului pe lîngă MAE , la care se va alătura 2 fotografii tip paşaport.

Decizia privind acreditarea se va lua în decurs de o lună de zile şi va finaliza prin perfectarea unui carnet de acreditare.

doc [37 kb]
Fişa de acreditare a jurnalistului pe lîngă MAE