Informaţii de contact


Contactaţi Direcţia Generală Afaceri Consulare prin poştă

Cetăţenii pot transmite cereri sau demersuri scrise Direcţiei Generale Afaceri Consulare la următoarea adresă poştală – strada Alexei Mateevici 80, municipiul Chişinău, Republica Moldova, MD – 2009

Contactaţi Direcţia Generală Afaceri Consulare prin poşta electronică

Orice gen de informaţie consulară poate fi solicitată de la Direcţia Generală Afaceri Consulare prin intermediul poştei electronice la adresa: dgac@mfa.md. Mesajul recepţionat va fi examinat de colaboratorii subdiviziunii competente ai DGAC, care, ulterior, vor oferi cetăţenilor informaţia solicitată şi îi vor anunţa despre acţiunile întreprinse.